Nabídka spolupráce

Uvědomujeme si, že prosté využití reklamních ploch na závodním automobilu není dostatečně efektivní. Vzniká zde však předpolí pro další formy komunikačního mixu, který, je-li zvolena jeho vhodná kombinace, může být velice účinný. Spočívá v masivním využití spotřebitelské a firemní propagace, ve vysoce efektivním způsobu prezentace produktů a loga společnosti.

Konkrétně jde o propagační letáky distribuované na nejatraktivnějších úsecích trati, o cílenou spolupráci s redaktory regionálních, popř. celoplošných rádií, kterým bude umožněno pohybovat se v těsné blízkosti týmu, o instalaci kamery umístěné v kabině vozu,v jejímž záběru bude logo sponzora a spolupráce s tiskem.